Img 01

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto poskytuji panu Petru Vackovi – Akordeonová škola Dobřany, IČ: 8320721, DIČ: CZ8903302100 adresa Zahradní 1335, 33441 Dobřany (dále jen “pořadatel”) jako pořadateli Akordeonové soutěže – 19 – 20. 6. 2021, své osobní údaje a další data uvedená v přihlášce, a uděluje mu tímto svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Já jako účastník soutěže poskytuji pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, a další data, a to za účelem kontaktování a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..

Dále vyslovuji souhlas se zpracováním pořízených fotografií a filmových záznamů pro účely marketingu, zejména pak zveřejnění na webových stránkách www.accordionschooldobrany.com a facebookovém účtu.

Dále vyslovuji souhlas se zveřejněním výsledků soutěže s uvedením celého jména a výsledku vyjádřeného body a slovním hodnocením a to na webových stránkách www.accordionschooldobrany.com.

Souhlas se zpracováním údajů poskytuji pořadateli na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv pomocí e-mailu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) odvolat.

Pořadatel garantuje mně jako účastníkovi i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů účastníka, a právo účastníka žádat pořadatele o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, domnívá-li se, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů účastníka v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování. Za účastníky mladší 16 let tento souhlas podávají jejich zákonní zástupci.