Akordeonová soutěž(s výběrem kandidátů pro CMA)

Img 02

Trophée Mondiale

Senioři classic

Maximální věk: 35 let v roce soutěže (ročník narození 1988 nebo později)

1. kolo:

Kandidáti musí předvést výkon v pořadí, které si zvolí:

 • Barokní dílo dle vlastního výběru.
 • Melodické dílo dle vlastního výběru.
 • Virtuózní dílo dle vlastního výběru.

Poznámky:

Alespoň jedna skladba / melodická nebo virtuózní musí být napsána původně pro akordeon. Délka programu: maximálně 20 minut. Každý ze 3 kusů bude jednotlivě označen každým členem poroty. Pořadí interpretace 3 skladeb v programu je volbou kandidáta. Příklady „melodických“ skladeb: Romance od Francka Angelise, Kalina Krasnaya od Viatcheslava Semionova, Barcarolle od Rachmaninova atd... Příklady „Virtuosic“ kusů: SOS Caprice od Viatcheslava Semionova, Boite à Rythme od Francka Angelise, La Danse des Gnomes od Franze Liszta atd...

2. kolo:

Každý uchazeč musí interpretovat jedno KOMPLETNÍ ORIGINÁLNÍ DÍLO pro akordeon.

 • Délka: 15 až 30 minut.

Poznámky:

Orientační načasování / nebudou uděleny žádné sankce.

3. kolo:

 • Volný program - který musí obsahovat alespoň jeden ORIGINÁLNÍ KUS pro akordeon.
 • Délka: minimálně 20 minut / maximálně 30 minut

Juniorská klasika

Maximální věk: 18 let v roce konání soutěže (ročník narození 2005 nebo později)

1. kolo:

 • Kandidáti musí předvést výkon v pořadí, které si zvolí:
 • Barokní dílo dle vlastního výběru.
 • Melodické dílo dle vlastního výběru.
 • Virtuózní dílo dle vlastního výběru.

Poznámky:

Alespoň jedna skladba / melodická nebo virtuózní musí být napsána původně pro akordeon. Délka programu: maximálně 20 minut. Každý ze 3 skladeb bude označen individuálně každým členem poroty. Pořadí interpretace 3 skladeb v programu je volbou kandidáta. Příklady „melodických“ skladeb: Romance od Francka Angelise, Kalina Krasnaya od Viatcheslava Semionova, Barcarolle od Rachmaninova atd... Příklady „Virtuosic“ kusů: SOS Caprice od Viatcheslava Semionova, Boite à Rythme od Francka Angelise, La Danse des Gnomes od Franze Liszta atd...

2. kolo:

 • Volný program - který musí obsahovat alespoň jeden ORIGINÁLNÍ KUS pro akordeon.
 • Délka: minimálně 15 minut / maximálně 20 minut.

Poznámky:

V obou klasických kategoriích rozhodne výkonný výbor ČMA o počtu kandidátů přijatých do druhého (třetího) kola.


Mistři

Maximální věk: 35 let v roce soutěže (ročník narození 1988 nebo později)

POUZE jedno kolo:

 • Volný program - který musí obsahovat alespoň jedno BAROKNÍ DÍLO a jeden ORIGINÁLNÍ KUS pro akordeon.
 • Délka: minimálně 15 minut / maximálně 20 minut.

Senioři - Variete

Maximální věk: 35 let v roce soutěže (ročník narození 1988 nebo později)

1. kolo:

 • Volný program – který se musí skládat MAXIMÁLNĚ ze 2 KUSŮ různých stylů a charakteru.
 • Délka: maximálně 7 minut.

2. kolo:

 • Volný program – který se musí skládat minimálně ze 2 kusů různých stylů a postav.
 • Délka: maximálně 9 minut.

Poznámky:

Výkonný výbor ČMA v této kategorii rozhodne o počtu kandidátů přijatých do druhého kola.


Junior - Variete

Maximální věk: 18 let v roce konání soutěže (ročník narození 2005 nebo později)

POUZE jedno kolo:

 • Volný program – který se musí skládat alespoň ze 2 kusů různých stylů a postav.
 • Délka: maximálně 12 minut.

Světová hudba

Cílem této kategorie je představit hudební koncept.

Kategorie je otevřena pro přihlášky sólistů nebo souborů (maximální počet hráčů je 6). Musí být zahrnut alespoň jeden nástroj s měchem, který může být akustický, digitální, elektronický - diatonický nebo chromatický.

POUZE jedno kolo:

 • bezplatný program.
 • Délka: maximálně 15 minut.

Juniorská komorní hudba

Maximální věk: 18 let v roce konání soutěže (všichni členové narození 2004 nebo mladší)

Kategorie je otevřena pro akordeonové soubory a komorní soubory s minimálně jedním akordeonem (maximální počet hráčů je 6).

POUZE jedno kolo:

 • Volný program sestávající z skladeb různého stylu, převážně originálních pro formaci souboru, kromě Entertainment Music.
 • Délka: 15 minut / maximálně 20 minut.

Seniorská komorní hudba

Maximální věk: Bez věkového omezení.

Kategorie je otevřena pro akordeonové soubory a komorní soubory s minimálně jedním akordeonem (maximální počet hráčů je 6).

POUZE jedno kolo:

 • Volný program sestávající z skladeb různého stylu, převážně originálních pro vytvoření souboru, pokud možno s výjimkou zábavní hudby.
 • Délka: 20 minut / maximálně 25 minut.