Akordeonová soutěž(s výběrem kandidátů pro CMA)

Img 02

Soutěžní podmínky

 • Soutěž organizuje Akordeonová škola Dobřany ve spolupráci se základní uměleckou školou J. S. Bacha – Dobřany a je určena výhradně pro akordeonisty z České republiky
 • Soutěž se bude konat 19. – 20. 6. 2021 v prostorách ZUŠ, v případě nepříznivé epidemiologické situace bude probíhat online na základě zaslaných videozáznamů.
 • Soutěže se může zúčastnit sólista, nebo komorní uskupení do šesti členů – v případě skupiny musí být zastoupen minimálně jeden akordeonista

Online přihláška včetně účastnického poplatku musí být zaslána se všemi vyplněnými informacemi nejdéle do 16. 5. 2021

Účastnické poplatky:

Kategorie 1 – 5: 380 Kč
Kategorie 6 – 12: 500 Kč
Junior Classic, Junior Varieté, Komorní hudba junioři: 900 Kč
Senior Classic, Senior Varieté, Komorní hudba senioři, Mistři, Světová hudba: 1000 Kč

Číslo účtu pro platbu: 4061674023/0800

 • Poplatek je možno platit pouze převodem na účet
 • V údaji o platbě musí být uvedeno jméno, příjmení a kategorie
 • V případě nedodržení platebních podmínek nebude umělec zařazen do soutěže
 • V případě závažných důvodů je možné účastnický poplatek vrátit, ne ovšem déle než jeden týden před konáním soutěže

Doprava a ubytování – všechny náklady si hradí soutěžící

Ceny:

 • Každý soutěžící si odnese diplom a věcnou cenu
 • Vybraným laureátům bude nabídnuto vystoupení v rámci festivalu Běchovická harmonika 26. 6. 2021, které bude honorované
 • Soutěžícím, kteří budou vybrání pro reprezentaci České republiky na celosvětové akordeonové soutěži Trophé Mondial, bude uhrazen účastnický poplatek.
 • Vybraní vítězové jednotlivých kategorií budou mít padesáti procentní slevu z účastnického poplatku při festivalu Mezinárodní akordeonové dny v Praze – 28 - 31. 10. 2021
 • Akordeonista s největším počtem bodů obdrží voucher na mistrovské kurzy pořádané Akordeonovou školou Dobřany – 19 – 22. 8. 2021 v ceně 2200 Kč- (Lektoři: L. Horák, P. Vacek)
 • Prvním třem akordeonistům, kteří budou vybráni z pořízené video dokumentace v rámci soutěže Trophé Mondial celosvětovou akordeonovou porotou, bude každému vyplacena částka 7000 Kč na náklady spojené s cestou případně ubytováním na Trophé Mondial Premium 22 – 29. 11 – Truskavec (Ukrajina)

Porota: Porota bude obsazena výbornými akordeonovými pedagogy a interprety, bude minimálně devítičlenná.

Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu odvolávat
Upozornění: Pořadatelé soutěže neručí za jakékoliv škody či mimořádné události při konání soutěže