Akordeonová soutěž(s výběrem kandidátů pro CMA)

Img 01

Soutěžní podmínky

 • Soutěž organizuje Akordeonová škola Dobřany ve spolupráci se základní uměleckou školou J. S. Bacha – Dobřany a je určena výhradně pro akordeonisty z České republiky
 • Soutěž se bude konat 9. – 11. 6. 2023 v prostorách ZUŠ J. S. Bacha Dobřany (Stromořadí 439, 334 41 Dobřany).
 • Soutěže se může zúčastnit sólista, nebo komorní uskupení do šesti členů – v případě skupiny musí být zastoupen minimálně jeden akordeonista

Online přihláška včetně účastnického poplatku musí být zaslána se všemi vyplněnými informacemi nejdéle do 14. 5. 2023

Účastnické poplatky:

Kategorie 1 – 5: 600 Kč
Kategorie 6 – 13: 750 Kč
Kategorie 14 a 15 (akordeonista zpěvák): 800 Kč
Kategorie K1 a K2: 800 Kč
Všechny prestižní kategorie jako jsou ( Junior Classic, Senior Classic, Mistři, Junior chambre music, Senior chambre music, World music, Junior variete, Senior Variete ) – 1000 Kč

Číslo účtu pro platbu: 4061674023/0800

 • Poplatek je možno platit pouze převodem na účet
 • V údaji o platbě musí být uvedeno jméno, příjmení a kategorie
 • V případě nedodržení platebních podmínek nebude umělec zařazen do soutěže
 • Účastnické poplatky je možno vrátit pouze v případě nekonání soutěže.

Doprava a ubytování – všechny náklady si hradí soutěžící

Ceny:

 • Každý soutěžící si odnese diplom a věcnou cenu
 • Vybraným laureátům bude nabídnuto vystoupení v rámci festivalu Běchovická harmonika, které bude honorované
 • Soutěžící s největším bodovým ziskem budou vybráni k reprezentování České republiky na světové akordeonové soutěži Trophée Mondiale 2023
 • Vybraní akordeonisté (4-5) s největším počtem bodů, vystoupí na honorovaném zahajovacím koncertě celostátní akordeonové soutěže Dobřany 2024
 • Speciální cena pro nejmladšího účastníka soutěže

Porota: Porota bude obsazena výbornými akordeonovými pedagogy a interprety, bude minimálně devítičlenná.

Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu odvolávat.
Upozornění: Pořadatelé soutěže neručí za jakékoliv škody či mimořádné události při konání soutěže.