Akordeonová škola Dobřany

Img 02

Historie kurzů

Mistrovské kurzy se pořádají v Dobřanech od roku 2017 a účastníky mohou být žáci základních uměleckých škol, žáci konzervatoří a samozřejmě pedagogové. Zároveň se jedná o nejstarší čistě akordeonové kurzy v České republice. Za svoji existenci se zde vystřídalo mnoho nadějných mladých akordeonistů, ale i učitelů, kteří mají zájem se dále vzdělávat a čerpat informace o nových možnostech hry na tento krásný nástroj. Nové trendy a postupy ze světového akordeonu jsou nedílnou součástí seminářů, které mají lektoři připravené a účastníci mají možnost s nimi debatovat o všem, co je zajímá nebo na jaké cíle se v budoucnu zaměřit ( - koncertní činnost, soutěže, další možnosti studia ). Protože se jedná o intenzivní kurz, má každý účastník během tří dnů čtyři sólové lekce. V programu nesmějí chybět také slavnostní koncerty včetně závěrečného koncertu účastníků, který je otevřený široké veřejnosti.


2022


2021


2020

Velikou čest mělo město Dobřany ve dnech 6 – 8. března 2020. Pozvání na uspořádání mistrovských akordeonových kurzů přijal prezident celosvětové akordeonové asociace CMA pan Frédéric Deschamps z Francie. Jo to vůbec poprvé, co se mistrovské kurzy pod jeho vedením konaly v České republice a velká města mohou jen tiše závidět, že se to povedlo malému šestitisícovému městečku na jižním Plzeňsku. O osobnosti pana Deschampse vypovídá fakt, že byl celý tento projekt podpořen ambasádou Francie v České republice a byla mu udělena záštita pana velvyslance JE (jeho excelence) pana Rolanda Galharagua. V průběhu mistrovských kurzů se vystřídalo v základní umělecké škole J. S. Bacha v Dobřanech okolo šedesáti akordeonistů z celé České republiky. Velmi prestižní byla tato akce právě pro aktivní účastníky mistrovských kurzů, protože z původních třiceti dvou přihlášek aktivních účastníků mohlo být přijato k mistrovskému studiu pouze 11 akordeonistů. Jednotliví kandidáti museli projít výběrem, kde nerozhodovalo pouze nadání a talent, ale také všechny soutěžní výsledky a jejich celkový přínos v propagaci akordeonu na národní i mezinárodní úrovni.

Každý den – pátek až neděle bylo osm až devět samostatných lekcí denně. Každá jednotlivá hodina měla 45 minut. Někteří mladí akordeonisté byli dost překvapeni když předvedli panu Deschampsovi téměř hotovou skladbu, se kterou už vyhráli spoustu soutěží a jejich první hodina stačila pouze na první 4 takty této skladby. Potvrdilo se tak to, že vše je o maličkostech, o malinkých detailech, které když se vhodně poskládají, tak do sebe vše zapadne jako skládačka a teprve potom to může fungovat. Nebo že nelze dělat hudbu, když není interpret absolutně uvolněný a myšlenkově svobodný. Velké množství pedagogů, kteří přijeli do Dobřan pouze na jeden den byli tak nadšení, že si zde pobyt prodloužili, aby mohli získávat nové informace ještě další dny. Součástí mistrovských kurzů byly i 3 doprovodné koncerty. Zahajovací koncert se uskutečnil v prostorách COMTES FHT a.s. a vystoupili na něm: Edita Adlerová – mezzosoprán a Petr Vacek – akordeon. Mimo společných skladeb od vynikajícího amerického skladatele a interpreta George Gerschwina zazněly také originální skladby pro sólový akordeon od Astora Piazzolly a Alexandra Novikova. V sobotu byly na programu 2 koncerty. První byl autorský a vystoupil na něm Ing. Mgr. Jan Kotrč, který prezentoval svoje instruktivní skladbičky pro děti. Druhý koncert už se zaměřil na aktivní účastníky mistrovských akordeonových kurzů, kteří na začátku zahráli společně skladbu Četník ze Saint Tropez ve vynikající aranži českého akordeonisty Jana Meisla. Následovala jednotlivá sólová vystoupení a slavnostní předávání certifikátů.

Pan Deschamps byl velmi potěšen a překvapen tím, jaké množství talentů zde měl k dispozici a na jak dobré akordeonové úrovni jsme. Myslím, že se naše přátelství ještě prohloubilo a mám velikou radost, že výběrová přehrávka na celosvětovou akordeonovou soutěž CMA se bude od letošního roku konat v Dobřanech :-)

Je skvělé, že mně stále nepřestávají chodit kladné a velmi emotivní emaily a zprávy od kolegů pedagogů, ale i od aktivních účastníků kurzů. Jsem velmi šťastný, že se povedlo i za podpory všech partnerů a sponzorů zrealizovat něco, co by mohlo být pro vycházející muzikantskou generaci velkým motorem a motivací a pro český akordeon velkým příslibem vzájemné spolupráce do budoucna.

Petr Vacek


 Seznam účastníků:

 • Martin Chodl - ZUŠ J. S. Bacha - Dobřany
 • Daniela Holá - ZUŠ B. Smetany - Plzeň
 • Viktor Stocker - ZUŠ Vlašim
 • Martin Kot - Pražská konzervatoř
 • Martin Šulc - Pražská konzervatoř
 • Filip Kratochvíl - Pražská konzervatoř
 • David Brant - Pražská konzervatoř
 • Andrea Šulcová - ZUŠ Třeboň
 • Jan Černý - Konzervatoř Plzeň
 • Lucie Pudilová - ZUŠ Hlinsko
 • Daniela Vánová - ZUŠ Hlinsko


Lektoři:

 • 2017 – Letní akordeonová škola - Petr Vacek
 • 2018 – Letní akordeonová škola - Ladislav Horák, Petr Vacek
 • 2019 – Letní akordeonová škola - Ladislav Horák, Jan Kotrč, Petr Vacek
 • 2020 – Akordeonový masterclass s prezidentem celosvětové akordeonové asociace CMA - Frédéric Deschamps
 • 2020 – Letní akordeonová škola - Petr Vacek, Ladislav Horák
 • 2021 – Letní akordeonová škola – Ladislav Horák, Petr Vacek

Video

 
 

Fotogalerie