Akordeonová škola Dobřany

Img 03

Soukromé studium Varieté, Jazz, World Music

Soukromé studium Varieté, jazzu a světové hudby vzniklo k podpoře mladých talentovaných akordeonistů, kteří se vzdělávají na konzervatořích, nebo vysokých školách v oboru klasický akordeon a studium těchto dalších žánrů rozšiřuje možnosti jejich dalšího hudebního směřování. Kromě konzervatoře Jaroslava Ježka, která se specializuje na jazz, je Akordeonová škola Dobřany alternativou pro rozšiřování jiných technických možností a dovedností, než je tomu právě u klasické výuky na konzervatořích. V rámci světových akordeonových soutěží nemá Česká republika zastoupení v kategoriích Jazz, Varieté, Světová hudba. V jiných evropských státech je něco takového nemyslitelné. Troufám si říci, že se to díky současným studentům, i těm budoucím studentům změní.

Přijetí nových studentů probíhá na základě přijímacího pohovoru s učitelem Petrem Vackem, kde se zájemci seznámí s pracovními postupy a možnostmi výuky.


Studenti

David Brant

David Brant se narodil 21. června 2004 v Plzni. Hru na akordeon začal studovat v sedmi letech na ZUŠ J. S. Bacha - Dobřany pod vedením Petra Vacka a dále pak od roku 2019 začal studovat na konzervatoři v Praze u Josefa Hřebíka. V průběhu studia se zúčastnil řady soutěží a získal mnohá ocenění.

 
 • První cena, druhá cena a třetí cena na soutěži Plzeňský Akordeon v letech 2012, 2015 a 2018
 • První cena na mezinárodní soutěži v německém Klingenthalu v roce 2015.
 • Dvakrát druhá cena na mezinárodní soutěži v italském Malborghettu v roce 2016 a 2017.
 • Druhá cena na mezinárodní soutěži v německém Klingenthalu v roce 2017.
 • Druhá cena na mezinárodních akordeonových dnech v Praze roku 2018.
 • První cena celostátního kola soutěží ZUŠ v roce 2019.
 • Pátá cena na mezinárodní soutěži v rakouské Vídni v roce 2019.

Komorní hra:

 • Komorní hra: První cena v celostátním kole soutěže ZUŠ v roce 2019.
 • Komorní hra: První cena na mezinárodní soutěži v chorvatské Pule v roce 2019.
 • Komorní hra: První cena na mezinárodní soutěži v německém Klingenthalu v roce 2019.

Další aktivity:

 • V roce 2019 se zúčastnil semináře Franka Angelise.
 • V letech 2017-2020 navštěvoval akordeonové mistrovské kurzy v České republice v Dobřanech u pedagogů Petra Vacka a Ladislava Horáka.
 • V roce 2020 se také zúčastnil semináře Jana Kotrče.
 • V roce 2020 se zúčastnil Mistrovských akordeonových kurzů Frédéricka Deschampse.

Jan Černý

Jan Černý se narodil 27. 1. 2004 v Plzni a žije v obci Hvozd, Plzeň – sever. Hru na akordeon začal studovat od 6 let v ZUŠ Plasy, pobočka Manětín. V roce 2019 nastoupil na Konzervatoř Plzeň, kterou studuje zároveň se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Plzni. Během studia hry na akordeon, se zúčastnil několika soutěží v sólové i komorní hře.

 
 • 2016 – 2018 účast na mezinárodní akordeonová soutěži v Klingenthalu
 • 2016, 2019 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ
 • 2017: zlaté pásmo v soutěži Plzeňský akordeon
 • 2018: 3. místo v soutěži Plzeňský akordeon
 • 2019: 2. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ
 • 2019: účast na soutěži konzervatoří
 • 2020: 21. místo v online soutěži Trophée Mondiale (CMA)

Komorní hra:

 • 2016: 2. místo v krajském kole soutěže ZUŠ
 • 2019 1. a 2. v krajském kole soutěže ZUŠ

Další aktivity:

 • Každoroční účastník Letní akordeonové školy v Dobřanech
 • Účast na Mistrovských kurzech Fréderica Deschampse v Dobřanech
 • Účast na Letních hudebních kurzech v Plzni
 • Člen orchestru Domikus v ZUŠ Plasy